ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2558 ประเภทผู้สมัคร นิสิตฆราวาส
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ณัฐญาภรณ์
เชียงใหม่
31 มกราคม 2558
2
วรรณกร
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2558
3
ศศิวิมล
ชลบุรี
30 มกราคม 2558
4
นางจุรีรัตน์
นนทบุรี
30 มกราคม 2558
5
นางลัดดา
ปทุมธานี
28 มกราคม 2558
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1