ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2558 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
โสภา
นนทบุรี
31 มกราคม 2558
2
โสภา
นนทบุรี
31 มกราคม 2558
3
ณฐิญาภรณ์
เชียงใหม่
31 มกราคม 2558
4
ณัฐญาภรณ์
เชียงใหม่
31 มกราคม 2558
5
พัฒน์นรี
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2558
6
รัชดาพร
ชลบุรี
28 มกราคม 2558
7
ประทานพร
ลำปาง
28 มกราคม 2558
8
นางเบญจมาพร
สมุทรปราการ
27 มกราคม 2558
9
กชมล(เมย์)
กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2558
10
นันทนา
สมุทรปราการ
26 มกราคม 2558
11
ณิชาภ้ทร
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2558
12
อาทิตยา
ปทุมธานี
25 มกราคม 2558
13
สุพาพร
กรุงเทพมหานคร
24 มกราคม 2558
14
ส.ต.ต.หญิงวราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
21 มกราคม 2558
15
ประสพพร
ปทุมธานี
20 มกราคม 2558
16
ฤกษ์ฤดี
กรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2558
17
เรืออากาศตรีหญิง จุฑามาศ
กระบี่
19 มกราคม 2558
18
นายเจษฎา
ชัยนาท
19 มกราคม 2558
19
ไอรินทร์
ฉะเชิงเทรา
18 มกราคม 2558
20
มาริสา
กรุงเทพมหานคร
17 มกราคม 2558
 
ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 3