ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนกันยายน 2557 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
2
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
3
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
4
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
5
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
6
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
7
วีนัสนา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
 
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1