ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2557 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สิทธิพร
กาญจนบุรี
23 สิงหาคม 2557
2
ศศินา
กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2557
3
ธัชพล
กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2557
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1