ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2557 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต