ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2557 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นางสาววารุนันท์
นครราชสีมา
16 ตุลาคม 2557
2
นางสาวธันยพร
ขอนแก่น
13 ตุลาคม 2557
3
สิริณัฏฐ์
กรุงเทพมหานคร
11 ตุลาคม 2557
4
ปิยะนุช
กรุงเทพมหานคร
8 ตุลาคม 2557
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1