ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2557 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
อัญชลี
สมุทรปราการ
31 มกราคม 2557
2
นางสาวสมบุญ
สมุทรปราการ
31 มกราคม 2557
3
เกษมณี
ปทุมธานี
31 มกราคม 2557
4
เนื้อทิพย์
นนทบุรี
31 มกราคม 2557
5
นฤมล
พระนครศรีอยุธยา
31 มกราคม 2557
6
ภิญญดา
ปทุมธานี
31 มกราคม 2557
7
จิรญาภา
ปทุมธานี
31 มกราคม 2557
8
พิศมัย
ปทุมธานี
31 มกราคม 2557
9
กรชนก
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2557
10
มณี
ปทุมธานี
30 มกราคม 2557
11
ณัฐชมนต์
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2557
12
สุทธิลักษณ์
ปทุมธานี
29 มกราคม 2557
13
ชุนลั้ง
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2557
14
จรินทร์ทร
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2557
15
อัญชุลี
นนทบุรี
28 มกราคม 2557
16
บัวพงษ์
ขอนแก่น
27 มกราคม 2557
17
สุนทราภรณ์
นครสวรรค์
24 มกราคม 2557
18
จิตศิริ
กรุงเทพมหานคร
24 มกราคม 2557
19
วงเดือน
พระนครศรีอยุธยา
24 มกราคม 2557
20
บัวลอย
นครสวรรค์
24 มกราคม 2557
 
ทั้งหมด 108 รายการ 1 / 6