ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2556 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระเพชรสมาน
นนทบุรี
24 ธันวาคม 2556
2
พระครูธรรมธรกิติ
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1