ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2556 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
จุฬารัตน์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2556
2
ศิรดา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2556
3
ทิษฏยา
นครปฐม
24 ธันวาคม 2556
4
ศรินรัตน์
กรุงเทพมหานคร
23 ธันวาคม 2556
5
รักเขต
ปทุมธานี
23 ธันวาคม 2556
6
รัชนีกร
นครปฐม
22 ธันวาคม 2556
7
ชญพร
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
8
ชยุต
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
9
ศิรดา
กรุงเทพมหานคร
19 ธันวาคม 2556
10
ชวลิต
กรุงเทพมหานคร
18 ธันวาคม 2556
11
สมบูรณ์
สุรินทร์
17 ธันวาคม 2556
12
กันตา
นครสวรรค์
15 ธันวาคม 2556
13
ชัชสรัญ
กรุงเทพมหานคร
15 ธันวาคม 2556
14
อัญจิดา
นนทบุรี
14 ธันวาคม 2556
15
เจตน์
นนทบุรี
14 ธันวาคม 2556
16
พุทธชาด
กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2556
17
พรทิพา
กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2556
18
สุภาณี
พัทลุง
13 ธันวาคม 2556
19
สุภาณี
พัทลุง
13 ธันวาคม 2556
20
จิตติมา
กรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2556
 
ทั้งหมด 48 รายการ 1 / 3