ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2556 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
3 พฤศจิกายน 2556
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1