ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2556 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระยศสกุล
พิษณุโลก
26 ตุลาคม 2556
2
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2556
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1