ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2556 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
จอมเจตน์
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2556
2
นันทนา
พระนครศรีอยุธยา
31 ตุลาคม 2556
3
โสภา
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2556
4
พศิน
กรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2556
5
ธัญรดี
กรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2556
6
สุพิชญา
ชลบุรี
30 ตุลาคม 2556
7
พันธุ์วิไล
ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2556
8
ชญานุช
นนทบุรี
30 ตุลาคม 2556
9
ศิริมา
นนทบุรี
30 ตุลาคม 2556
10
นางนงลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2556
11
นางสาวฤดี
ปทุมธานี
29 ตุลาคม 2556
12
สุรดา
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2556
13
สีหนาท
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2556
14
สีหนาท
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2556
15
วิภาดา
ลำพูน
29 ตุลาคม 2556
16
ศิริพรรณ
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2556
17
กนิษฐา
เชียงใหม่
29 ตุลาคม 2556
18
ทัศพร
ขอนแก่น
28 ตุลาคม 2556
19
รุจิรา
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2556
20
ชนิดา
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2556
 
ทั้งหมด 87 รายการ 1 / 5