ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2563 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
Nanissara
พระนครศรีอยุธยา
28 กุมภาพันธ์ 2563
2
Carinda
พระนครศรีอยุธยา
24 กุมภาพันธ์ 2563
3
Chow Tonika Mannoi
พระนครศรีอยุธยา
24 กุมภาพันธ์ 2563
4
Ajjapala
พระนครศรีอยุธยา
24 กุมภาพันธ์ 2563
5
Yong Jin Park
พระนครศรีอยุธยา
24 กุมภาพันธ์ 2563
6
อรรถชาติ
พระนครศรีอยุธยา
10 กุมภาพันธ์ 2563
7
Nanissara
พระนครศรีอยุธยา
10 กุมภาพันธ์ 2563
8
Junaidi
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
9
Thit zana
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
10
Mar ni ta
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
11
Eindacariya
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
12
Carinda
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
13
Vimalacara
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
14
Indacara
พระนครศรีอยุธยา
9 กุมภาพันธ์ 2563
 
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1