ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2562 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
เกียรติศักดิ์
สุราษฏร์ธานี
14 ธันวาคม 2562
2
บังอร
กรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2562
3
thuyiya kumar
พระนครศรีอยุธยา
5 สิงหาคม 2562
4
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
5
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
6
สมชาย
หนองบัวลำภู
26 กรกฎาคม 2562
7
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
12 พฤษภาคม 2562
8
Win
กรุงเทพมหานคร
15 มีนาคม 2562
 
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1