ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2561 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นรเศรษฐ์
นครราชสีมา
1 ธันวาคม 2561
2
ปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์)
นครราชสีมา
25 ตุลาคม 2561
3
ชยุต
สุรินทร์
25 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1