ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2561 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ประสิทธิเม
บุรีรัมย์
13 กรกฎาคม 2561
2
ครูสุตชยาภรณ์
ปัตตานี
25 พฤษภาคม 2561
3
สังคม
พระนครศรีอยุธยา
25 พฤษภาคม 2561
4
มหาวิเชียร
ปัตตานี
25 พฤษภาคม 2561
5
สมุห์กิตติศักดิ์
หนองคาย
25 พฤษภาคม 2561
6
อุดม
พระนครศรีอยุธยา
3 เมษายน 2561
7
อุบล
นครราชสีมา
1 มีนาคม 2561
8
ปัญญา
บึงกาฬ
2 กุมภาพันธ์ 2561
9
ปัญญา
บึงกาฬ
18 มกราคม 2561
10
ญาณันธร
ชลบุรี
18 มกราคม 2561
11
เรวัตร
ระยอง
11 มกราคม 2561
 
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 1