ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2560 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระเกษมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2560
2
นายสมเกียรติ
ปทุมธานี
24 มกราคม 2560
3
นายสมเกียรติ
ปทุมธานี
24 มกราคม 2560
4
พระเกษมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
24 มกราคม 2560
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1