ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2560 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมควร
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2560
2
สมเดช
ฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิกายน 2560
3
พีรสรณ์
กรุงเทพมหานคร
15 พฤศจิกายน 2560
4
สมควร
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2560
5
สมเดช
ฉะเชิงเทรา
2 ตุลาคม 2560
6
สามเณรธนพร. สุวรรณบุพผา
เพชรบูรณ์
7 พฤษภาคม 2560
7
สามเณรปิยประดิษฐ์
เพชรบูรณ์
7 พฤษภาคม 2560
 
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1