ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระมหายงยุทธ์
พระนครศรีอยุธยา
3 ธันวาคม 2558
2
พระประพันธ์ศักดิ์
สระบุรี
5 พฤศจิกายน 2558
3
พระอธิพันธ์ อภิปุณฺโณ
พระนครศรีอยุธยา
13 ตุลาคม 2558
4
พระวิจิตร มหาวิริโย.
เพชรบูรณ์
13 ตุลาคม 2558
5
พระมหาประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
6
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
7
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
8
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
25 กันยายน 2558
9
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
10 สิงหาคม 2558
10
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
7 สิงหาคม 2558
11
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
7 สิงหาคม 2558
12
พระสมภพ
พระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2558
13
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
20 กรกฎาคม 2558
14
พระสมชาย
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
15
พระกี
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
16
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
17
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
18 กรกฎาคม 2558
18
พระทวีสุข
ปราจีนบุรี
17 กรกฎาคม 2558
19
พระประสิทธิเม
บุรีรัมย์
17 กรกฎาคม 2558
20
พระณ้ฐวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
17 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 2