ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2558 ประเภทผู้สมัคร พระนิสิต
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระมหายงยุทธ์
พระนครศรีอยุธยา
3 ธันวาคม 2558
2
พระประพันธ์ศักดิ์
สระบุรี
5 พฤศจิกายน 2558
3
พระอธิพันธ์ อภิปุณฺโณ
พระนครศรีอยุธยา
13 ตุลาคม 2558
4
พระวิจิตร มหาวิริโย.
เพชรบูรณ์
13 ตุลาคม 2558
5
พระมหาประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
13 ตุลาคม 2558
6
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
7
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
8
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
25 กันยายน 2558
9
พระมหายงยุทธ์
พระนครศรีอยุธยา
3 กันยายน 2558
10
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
10 สิงหาคม 2558
11
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
7 สิงหาคม 2558
12
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
7 สิงหาคม 2558
13
พระสมภพ
พระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2558
14
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
20 กรกฎาคม 2558
15
พระสมชาย
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
16
พระกี
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
17
พระนพดล
พระนครศรีอยุธยา
19 กรกฎาคม 2558
18
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
18 กรกฎาคม 2558
19
พระทวีสุข
ปราจีนบุรี
17 กรกฎาคม 2558
20
พระประสิทธิเม
บุรีรัมย์
17 กรกฎาคม 2558
 
ทั้งหมด 34 รายการ 1 / 2