ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2557 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2557
2
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
2 มีนาคม 2557
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1