ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล 2556 ประเภทผู้สมัคร พระภิกษุสามเณรทั่วไป
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระเพชรสมาน
นนทบุรี
24 ธันวาคม 2556
2
พระครูธรรมธรกิติ
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
3
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
3 พฤศจิกายน 2556
4
พระยศสกุล
พิษณุโลก
26 ตุลาคม 2556
5
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2556
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1