ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2556 ประเภทผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป