ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนเมษายน 2563
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1