ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2563
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1