ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนกันยายน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
15 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1