ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนสิงหาคม 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
16 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
3
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
24 สิงหาคม 2562
25 สิงหาคม 2562
5
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 สิงหาคม 2562
1 กันยายน 2562
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1