ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนกรกฎาคม 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
21 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
22 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
23 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
 
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1