ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนเมษายน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
วัดลำพญากลาง
1 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1