ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
14 พฤศจิกายน 2562
14 มกราคม 2555
2
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
17 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
3
กรมราชทัณฑ์
25 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
4
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 2562
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1