ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2555
2
volunteer thailand
12 ตุลาคม 2562
12 ตุลาคม 2562
3
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
20 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1