ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนมกราคม 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
26 มกราคม 2562
27 มกราคม 2562
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1