ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2561
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
กรมราชทัณฑ์
12 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
 
ทั้งหมด 1 รายการ 1 / 1