ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมกราคม 2563
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
กฤษณ
ชลบุรี
2 มกราคม 2563
2
Aggavamsa
พระนครศรีอยุธยา
1 มกราคม 2563
3
Ariyavamsa
พระนครศรีอยุธยา
9 มกราคม 2563
4
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2563
5
วิมพ์วิภา
นครสวรรค์
31 มกราคม 2563
6
นิศาชล
นครสวรรค์
31 มกราคม 2563
7
จุฬาลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2563
8
ศิริเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2563
9
อติญา
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2563
10
ประกายกานต์
ปทุมธานี
30 มกราคม 2563
11
บรรจง
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2563
12
จรรยา
อุตรดิตถ์
27 มกราคม 2563
13
น้ำอ้อย
กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2563
14
ศรณ์กมล
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2563
15
ธัญญธร
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2563
16
วราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2563
17
ปรินกา
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2563
18
ปานรดา
สมุทรปราการ
24 มกราคม 2563
19
กมลชนก
กรุงเทพมหานคร
24 มกราคม 2563
20
เบญจวรรณ
ปทุมธานี
24 มกราคม 2563
 
ทั้งหมด 298 รายการ 1 / 15