ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2562
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
Amarjit
พระนครศรีอยุธยา
23 ธันวาคม 2562
2
เอกะณัฐฐา
พระนครศรีอยุธยา
1 ธันวาคม 2562
3
สมุห์สนิทวงศ์
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
4
อรรถชาติ
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
5
โยธกา
กรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2562
6
ปุณปวีร์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
7
อารีย์
นครปฐม
31 ธันวาคม 2562
8
ภัทรินญา
ปทุมธานี
31 ธันวาคม 2562
9
สุภชาดา
พระนครศรีอยุธยา
30 ธันวาคม 2562
10
สุวณี
ปทุมธานี
29 ธันวาคม 2562
11
ผดุงศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2562
12
จตุรงค์
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
13
โยธกา
ปทุมธานี
28 ธันวาคม 2562
14
เจริญจิต
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
15
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2562
16
จินดามาศ
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
17
บรรเจอดพร
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
18
ไพรัช
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
19
ทิพย์วรรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
20
เสรี
กรุงเทพมหานคร
27 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 262 รายการ 1 / 14