ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
30 ธันวาคม 2561
2
ภักดี
กรุงเทพมหานคร
30 ธันวาคม 2561
3
นรเศรษฐ์
นครราชสีมา
1 ธันวาคม 2561
4
ก้องภพ
นครราชสีมา
30 ธันวาคม 2561
5
มัฏฐกาญจน์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2561
6
พรทิพา
กาญจนบุรี
29 ธันวาคม 2561
7
ฌาณภา
ปทุมธานี
29 ธันวาคม 2561
8
ปานรดา
สมุทรปราการ
29 ธันวาคม 2561
9
ปฏิภาณ
พระนครศรีอยุธยา
29 ธันวาคม 2561
10
กฤษญา
พระนครศรีอยุธยา
29 ธันวาคม 2561
11
พัลลภ
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2561
12
พัชรา
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2561
13
ธนาดุล
นนทบุรี
29 ธันวาคม 2561
14
วัชรี
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2561
15
ธัญณัฐ
นนทบุรี
28 ธันวาคม 2561
16
ค่อง
นนทบุรี
28 ธันวาคม 2561
17
สุรัตน์
กรุงเทพมหานคร
28 ธันวาคม 2561
18
กอบกุล
ปทุมธานี
28 ธันวาคม 2561
19
Deepak
นนทบุรี
28 ธันวาคม 2561
20
ชุติมณฑน์
พระนครศรีอยุธยา
28 ธันวาคม 2561
 
ทั้งหมด 195 รายการ 1 / 10