ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ทัศนีย์
กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2561
22
รจนา
ชลบุรี
29 ตุลาคม 2561
23
อริศรา
นนทบุรี
29 ตุลาคม 2561
24
รังสิมา
ปทุมธานี
28 ตุลาคม 2561
25
กนกพร
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
26
สุวณี
ปทุมธานี
27 ตุลาคม 2561
27
พิทยาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
28
รชฤษร
ปทุมธานี
27 ตุลาคม 2561
29
นรวัตน์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
30
เปรมฤดี
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
31
วชิรา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
32
วันชาติ
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
33
ทองหยอด
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
34
เตือนใจ
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
35
ขวัญฤทัย
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
36
อัญชิสา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
37
สมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
38
เพ็ญยุพา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
39
ชิต
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
40
อปภัค
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 194 รายการ 2 / 10