ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
181
รภัทร
ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2561
182
ศุลีพร
ราชบุรี
3 ตุลาคม 2561
183
ชูศรี
ราชบุรี
3 ตุลาคม 2561
184
ศรีวรรณ
ราชบุรี
3 ตุลาคม 2561
185
อรพิน
สมุทรสงคราม
3 ตุลาคม 2561
186
รัชนี
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2561
187
กฤษณะรักษ์
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2561
188
ทัศนีย์วรรณ
กรุงเทพมหานคร
3 ตุลาคม 2561
189
พัชนี
กรุงเทพมหานคร
3 ตุลาคม 2561
190
ภัคพจี
ปทุมธานี
2 ตุลาคม 2561
191
ทัศนีย์
กรุงเทพมหานคร
2 ตุลาคม 2561
192
นางณัฐิยา
นนทบุรี
2 ตุลาคม 2561
193
ธรรมศักดิ์
นครราชสีมา
1 ตุลาคม 2561
194
กรุณรัตน์
พะเยา
1 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 194 รายการ 10 / 10