ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2561
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์)
นครราชสีมา
25 ตุลาคม 2561
2
ชยุต
สุรินทร์
25 ตุลาคม 2561
3
สุรินทร์
สมุทรปราการ
31 ตุลาคม 2561
4
จารุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2561
5
นัจภัค
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2561
6
ภัสสร
กรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2561
7
ภนิตา
กรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2561
8
กัญญาณัฐ
นนทบุรี
30 ตุลาคม 2561
9
สุปรียา
ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2561
10
วรเมธ
สระบุรี
29 ตุลาคม 2561
11
นพดล
สมุทรปราการ
29 ตุลาคม 2561
12
นพดล
สมุทรปราการ
29 ตุลาคม 2561
13
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
14
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
15
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
16
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
17
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
18
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
19
ชายะ
พระนครศรีอยุธยา
29 ตุลาคม 2561
20
สมจิตร
นนทบุรี
29 ตุลาคม 2561
 
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 10