ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สิทธิชนม์
กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2560
2
ชิวริยะ
ปทุมธานี
10 กันยายน 2560
3
สุวิมล
สิงห์บุรี
18 กันยายน 2560
4
ไชยพจน์
สระแก้ว
18 กันยายน 2560
5
สุมน
นนทบุรี
30 กันยายน 2560
6
ธัญญา
ปทุมธานี
30 กันยายน 2560
7
กัณหา
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2560
8
สุขวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2560
9
ฉมาบดี
สมุทรปราการ
29 กันยายน 2560
10
ณีรนุช
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2560
11
พรพิมล
นนทบุรี
29 กันยายน 2560
12
พิศาล
นนทบุรี
29 กันยายน 2560
13
กัลยกร
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2560
14
ณภณสรน์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2560
15
สุนทราภรณ์
นครสวรรค์
28 กันยายน 2560
16
สดายุ
นนทบุรี
28 กันยายน 2560
17
สิทธา
สมุทรปราการ
28 กันยายน 2560
18
กมลวรรณ
ปทุมธานี
28 กันยายน 2560
19
อรนลิน
นนทบุรี
28 กันยายน 2560
20
ปภิลดา
นครปฐม
26 กันยายน 2560
 
ทั้งหมด 87 รายการ 1 / 5