ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นายกฤชทิพย์
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
2
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
3
นายอาธา
นครปฐม
30 มิถุนายน 2560
4
นส.ศิริวรรณ
นครปฐม
30 มิถุนายน 2560
5
ภัทรภณ
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
6
เพ็ญนภา
สมุทรปราการ
29 มิถุนายน 2560
7
เพ็ญนภา
สมุทรปราการ
29 มิถุนายน 2560
8
นางสาวสิตานันทน์
ปทุมธานี
27 มิถุนายน 2560
9
กัญญาณัฐ
กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2560
10
ภิรัชญา
กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2560
11
อรวรรญา
นนทบุรี
26 มิถุนายน 2560
12
อรวรรญา
นนทบุรี
26 มิถุนายน 2560
13
สุวรรณา
กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2560
14
สุจินดา
กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2560
15
นาง เจริญพร
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
16
นางสาวอลิสา
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
17
พ.ต.ต.หญิง สมมาตร์
สระบุรี
24 มิถุนายน 2560
18
นงนภัส
กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2560
19
พฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2560
20
นิศารัตน์
กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2560
 
ทั้งหมด 105 รายการ 1 / 6