ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมีนาคม 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม 2560
22
อรุณพร
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2560
23
นางสมควร
บึงกาฬ
24 มีนาคม 2560
24
ฐิตารีย์
นนทบุรี
23 มีนาคม 2560
25
อรัญญา
กรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม 2560
26
สุนทรีย์
สมุทรปราการ
23 มีนาคม 2560
27
สมจินตนา
เพชรบุรี
22 มีนาคม 2560
28
พรรณพิไล
นนทบุรี
22 มีนาคม 2560
29
ธีรภาพ
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2560
30
พิศมัย
ปทุมธานี
22 มีนาคม 2560
31
นางสาวธัญชยพร
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2560
32
นายณัฐพัช
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2560
33
นายพฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
22 มีนาคม 2560
34
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
21 มีนาคม 2560
35
สุรีย์พร
ชัยภูมิ
21 มีนาคม 2560
36
นายสมเกียรติ
ปทุมธานี
21 มีนาคม 2560
37
อุษา
ชัยภูมิ
21 มีนาคม 2560
38
ณัฐวุฒิ
ชัยภูมิ
21 มีนาคม 2560
39
จุฑามาส
กรุงเทพมหานคร
19 มีนาคม 2560
40
รวิสรา
สระบุรี
19 มีนาคม 2560
 
ทั้งหมด 83 รายการ 2 / 5