ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมกราคม 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุวรรณี
ปทุมธานี
23 มกราคม 2560
2
ดนัย
บึงกาฬ
5 มกราคม 2560
3
วรัตน์ถยา
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
4
ไพเราะ
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
5
นันทน์รัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
6
ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์
สระบุรี
31 มกราคม 2560
7
วิทิต
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
8
วัจมัย
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
9
วลัยพร
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
10
นางสำอางค์
นนทบุรี
30 มกราคม 2560
11
ลิขิต
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
12
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
13
น.ส. วรรษิษฐา
นนทบุรี
29 มกราคม 2560
14
นาย ไกรวัลย์
ปทุมธานี
29 มกราคม 2560
15
น.ส.โสภิศ
ปทุมธานี
29 มกราคม 2560
16
พระเกษมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2560
17
Chansa
กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2560
18
น.ส.รัชนู
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
19
น.ส.สุปรียา
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
20
วิมล
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
 
ทั้งหมด 95 รายการ 1 / 5