ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมกราคม 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
วรัตน์ถยา
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
2
ไพเราะ
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
3
นันทน์รัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
4
ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์
สระบุรี
31 มกราคม 2560
5
วิทิต
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
6
วัจมัย
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
7
วลัยพร
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
8
นางสำอางค์
นนทบุรี
30 มกราคม 2560
9
ลิขิต
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
10
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2560
11
น.ส. วรรษิษฐา
นนทบุรี
29 มกราคม 2560
12
นาย ไกรวัลย์
ปทุมธานี
29 มกราคม 2560
13
น.ส.โสภิศ
ปทุมธานี
29 มกราคม 2560
14
พระเกษมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
29 มกราคม 2560
15
Chansa
กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2560
16
น.ส.รัชนู
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
17
น.ส.สุปรียา
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
18
วิมล
ปทุมธานี
26 มกราคม 2560
19
กิตติภัค
พระนครศรีอยุธยา
25 มกราคม 2560
20
นายสมเกียรติ
ปทุมธานี
24 มกราคม 2560
 
ทั้งหมด 93 รายการ 1 / 5