ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
น.ส.ณิชกานต์
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2559
22
วารุณี
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2559
23
นวพร
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2559
24
ปรีชญา
นครราชสีมา
28 สิงหาคม 2559
25
สมจินตนา
เพชรบุรี
27 สิงหาคม 2559
26
อภิชา
ปทุมธานี
27 สิงหาคม 2559
27
สมมาตร์
สระบุรี
26 สิงหาคม 2559
28
กิ่งกาญจน์
ปทุมธานี
26 สิงหาคม 2559
29
สุนิสา
นนทบุรี
26 สิงหาคม 2559
30
อรรถพร
นนทบุรี
26 สิงหาคม 2559
31
สุรีย์พร
นนทบุรี
26 สิงหาคม 2559
32
อภิญญา
นนทบุรี
26 สิงหาคม 2559
33
นางนารี
กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2559
34
น.ส.ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2559
35
ปริยากร
กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2559
36
อรชร
กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2559
37
นางบังอร
กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2559
38
สุวิชชา
ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2559
39
นิรอน
กรุงเทพมหานคร
23 สิงหาคม 2559
40
ฐิติณัฐ
นนทบุรี
23 สิงหาคม 2559
 
ทั้งหมด 131 รายการ 2 / 7