ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นายสุวัชร
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
2
นายศิริวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2559
3
นางจิน
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
4
น.ส.ปัทมา
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
5
นางอนงค์นันท์
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
6
นายปัญญา
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
7
นางสุธี
ปทุมธานี
31 สิงหาคม 2559
8
นางชุตินันท์
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
9
น.ส.กิ่งแก้ว
นนทบุรี
31 สิงหาคม 2559
10
นางจุฑารัตน๋
นครปฐม
30 สิงหาคม 2559
11
นางสาวจิราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2559
12
ขวัญใจ กิงแก้ว ชุตินันท์ สุธี ปัญญา
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2559
13
นางจารุณี
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2559
14
นางสาวนภาพร
ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2559
15
สำรวล
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2559
16
ฐปนัท
ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2559
17
ปัญจมา
พระนครศรีอยุธยา
29 สิงหาคม 2559
18
ขวัญชนก
พระนครศรีอยุธยา
29 สิงหาคม 2559
19
นิตยา
สมุทรปราการ
29 สิงหาคม 2559
20
ทองปอนด์
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2559
 
ทั้งหมด 131 รายการ 1 / 7