ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกรกฎาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พัชรีย์
กรุงเทพมหานคร
31 กรกฎาคม 2559
2
พรพิมล
นนทบุรี
31 กรกฎาคม 2559
3
พิศาล
นนทบุรี
31 กรกฎาคม 2559
4
ศรณ์วชิร
กรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม 2559
5
ด.ช จักรธร
นนทบุรี
30 กรกฎาคม 2559
6
น.ส ทิฆัมพร
นนทบุรี
30 กรกฎาคม 2559
7
นายสมเกียรติ
นนทบุรี
30 กรกฎาคม 2559
8
น.ส.ชาลิสา
นนทบุรี
30 กรกฎาคม 2559
9
พรพรรณ
นครสวรรค์
30 กรกฎาคม 2559
10
พรพรรณ
นครสวรรค์
30 กรกฎาคม 2559
11
ปฤกษา
นครสวรรค์
30 กรกฎาคม 2559
12
พรพรรณ
นครสวรรค์
30 กรกฎาคม 2559
13
อดุลย์
นนทบุรี
29 กรกฎาคม 2559
14
พรทิพย์
ปทุมธานี
29 กรกฎาคม 2559
15
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
28 กรกฎาคม 2559
16
จุฑาพร
ปทุมธานี
28 กรกฎาคม 2559
17
รักเขต
ปทุมธานี
27 กรกฎาคม 2559
18
ธนัตฤนันท์
กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2559
19
พรรณพิไล
นนทบุรี
26 กรกฎาคม 2559
20
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
26 กรกฎาคม 2559
 
ทั้งหมด 103 รายการ 1 / 6