ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนมิถุนายน 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ณัฏฐิยาภรณ์
นนทบุรี
29 มิถุนายน 2559
2
ณัฐธยาน์
นนทบุรี
29 มิถุนายน 2559
3
ชุติกาญจน์
อ่างทอง
29 มิถุนายน 2559
4
ปองพงค์
ลพบุรี
28 มิถุนายน 2559
5
อรวิน
กรุงเทพมหานคร
28 มิถุนายน 2559
6
วิชุดา
นนทบุรี
28 มิถุนายน 2559
7
สุรศิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2559
8
จุฬาลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2559
9
ชนันท์ญาณ์.
กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2559
10
วิมพ์วิภา
นครสวรรค์
27 มิถุนายน 2559
11
น.ส.ศุภาพิชญ์
ชลบุรี
27 มิถุนายน 2559
12
นางวันเพ็ญ
สมุทรสาคร
27 มิถุนายน 2559
13
นางสาวกันติชา
สมุทรสาคร
27 มิถุนายน 2559
14
ดวงนัตน์
ปทุมธานี
26 มิถุนายน 2559
15
นพดล
สมุทรปราการ
26 มิถุนายน 2559
16
นางกนกพรรณ
สมุทรสาคร
25 มิถุนายน 2559
17
ธัชนิษฐ์
กระบี่
25 มิถุนายน 2559
18
นางนิภา
สมุทรสาคร
25 มิถุนายน 2559
19
นางอาภา
สมุทรสาคร
25 มิถุนายน 2559
20
นายชัยกฤต
สมุทรสาคร
25 มิถุนายน 2559
 
ทั้งหมด 144 รายการ 1 / 8