ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤษภาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ธัญดา
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2559
2
น.ส.วรมน
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2559
3
น.ส.นาถยา
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2559
4
ภัทรภณ
พระนครศรีอยุธยา
31 พฤษภาคม 2559
5
สุชา
พระนครศรีอยุธยา
30 พฤษภาคม 2559
6
ชัยวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
30 พฤษภาคม 2559
7
ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
30 พฤษภาคม 2559
8
พรเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
30 พฤษภาคม 2559
9
สรชา
ปทุมธานี
30 พฤษภาคม 2559
10
วิไลวรรณ
พระนครศรีอยุธยา
29 พฤษภาคม 2559
11
เพ็ญพร
นนทบุรี
29 พฤษภาคม 2559
12
นางจุฑารัตน์
นครปฐม
28 พฤษภาคม 2559
13
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
28 พฤษภาคม 2559
14
ขวัญใจ
นนทบุรี
27 พฤษภาคม 2559
15
วารณี
กรุงเทพมหานคร
27 พฤษภาคม 2559
16
พรพิมล
นนทบุรี
26 พฤษภาคม 2559
17
พิศาล
นนทบุรี
26 พฤษภาคม 2559
18
นางสาว ประทุม
ประจวบคีรีขันธ์
26 พฤษภาคม 2559
19
นางสมใจ
กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2559
20
น.ส.รุ่งนภา
พระนครศรีอยุธยา
26 พฤษภาคม 2559
 
ทั้งหมด 100 รายการ 1 / 5