ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมีนาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
121
ประคอง
นนทบุรี
9 มีนาคม 2559
122
จิรประภา
สระบุรี
7 มีนาคม 2559
123
นายอภิวัตร
ปทุมธานี
7 มีนาคม 2559
124
พระอัครเดช
ปทุมธานี
4 มีนาคม 2559
125
พัชรมณฑ์
ระยอง
3 มีนาคม 2559
126
ปนัดดา
ระยอง
3 มีนาคม 2559
127
นางสาวจันทนา
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม 2559
128
พัฒณี
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม 2559
129
ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์
สระบุรี
1 มีนาคม 2559
130
วิภาดา
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2559
131
รวิสรา
สมุทรปราการ
1 มีนาคม 2559
132
กรวรรณ
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2559
 
ทั้งหมด 132 รายการ 7 / 7