ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนมีนาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นพดล
สมุทรปราการ
26 มีนาคม 2559
22
นพดล
สมุทรปราการ
26 มีนาคม 2559
23
สวภู
กรุงเทพมหานคร
26 มีนาคม 2559
24
ปทิตตา
กรุงเทพมหานคร
26 มีนาคม 2559
25
อรุณี
นนทบุรี
26 มีนาคม 2559
26
พิมรำไพ
กรุงเทพมหานคร
26 มีนาคม 2559
27
กชมล
กรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม 2559
28
นางพงษ์ลัดดา
นนทบุรี
25 มีนาคม 2559
29
ทรงชัย
ปทุมธานี
24 มีนาคม 2559
30
น.ส.ฉัตราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2559
31
น.ส.วริษฐา
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2559
32
คนึงพร
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2559
33
นางชุลีพร
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2559
34
ญาณ์นิศา
ปทุมธานี
24 มีนาคม 2559
35
ณัฐฌา
นนทบุรี
24 มีนาคม 2559
36
ฉัตรชัย ขอจันทร์กลาง
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2559
37
นิตยา
นนทบุรี
22 มีนาคม 2559
38
น.ส.สุพิชญ์รดา
ฉะเชิงเทรา
22 มีนาคม 2559
39
นัฏพร
นนทบุรี
22 มีนาคม 2559
40
นางอัจฉรา
สมุทรสงคราม
22 มีนาคม 2559
 
ทั้งหมด 132 รายการ 2 / 7