ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
101
ปุณปวีร์
นครปฐม
8 ธันวาคม 2559
102
อารีย์
นครปฐม
8 ธันวาคม 2559
103
กมลพร
กรุงเทพมหานคร
7 ธันวาคม 2559
104
พิณฌคีย์
กรุงเทพมหานคร
6 ธันวาคม 2559
105
ศิรินทรา
ชลบุรี
5 ธันวาคม 2559
106
พรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
4 ธันวาคม 2559
107
นางสาว กมลพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
4 ธันวาคม 2559
108
สุชาดา
กรุงเทพมหานคร
2 ธันวาคม 2559
109
พรรณราย
กรุงเทพมหานคร
2 ธันวาคม 2559
110
น.ส.ปัทฐวรรณ
กรุงเทพมหานคร
2 ธันวาคม 2559
111
ปิยรัช
กรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2559
 
ทั้งหมด 111 รายการ 6 / 6